Familieterapi

Med omsorg, respekt og ligeværdighed.
Familieterapi er for jer, der vægter at have en god relation til hinanden og til jeres barn/børn. I har måske lyst til at vedligeholde, rette op på, styrke eller blive klogere på relationen mellem jer i din familie.

Psykoterapi

Psykoterapi går i dybden i din personlige historie.
Gennem psykoterapien, kan du få et grundigt kendskab til dig selv, til dine handlinger og opdage nye sider af dig selv.

Parterapi

Vores nære relationer er livsvigtige for, at vi trives og udvikler os som individer, par og familie.
Parterapi er løsningen for mange par.

Familieterapi kan være en hjælp når det handler om:

Højt konfliktniveau i familien.

Søskendekonflikter & jalousi.

At være nybagt mor eller far.

For meget skældud.

At have et barn der fylder meget.

At have et barn med en diagnose.

At være en sammenbragt familie.

Uenighed om opdragelse.

Mistrivsel i daginstitution og skole.

Skærmforbrug.

Usikkerhed i forældrerollen.

Følelsen af udbrændthed.

Problematiske familierelationer med dine egne forældre og/eller søskende.

Få en snak med os

Jeg ved det kan være sårbart at søge hjælp i form af familieterapi eller parterapi og lukke en tredje part ind i jeres familien eller parforholdet. Derfor møder jeg jer med stor omsorg, respekt og ligeværdighed. Jeg tror på jer, jeres relation og på det fine i allerede har etableret sammen i jeres familie.

 

Hvad kan vi bruge familieterapi til?

I familieterapi får I sammen hjælp til at genvinde respekten for hinanden og genfinde den anerkendende dialog. I får støtte til få sat ord på det, der er svært imellem jer og de udfordringer, der generelt fylder i jeres dagligdag. Når forskellige negative mønstre identificeres, gennemgås og udfoldes bliver det ofte en meningsfuld proces. Det bliver en rejse indad med en masser af mulighed for gensidig forståelse mellem jer som par og hvordan netop jeres egne livshistorier udfolder sig i jeres familie.

Jeg er med jer på jeres rejse. Jeg arbejder med det der fylder nu og her og også gerne med helt konkrete problemstillinger. Jeg bidrager med min viden, kommer med kærlige forslag og nye perspektiver, med respekt for, at I er de klogeste på netop jer selv og jeres børn.

Familieterapi kan være gavnligt, hvis I oplever, at en eller flere i familien ikke trives. Børns mistrivsel er ofte et symptom på, at der er noget vigtigt, I forældre skal tage hånd om i jeres familie. Barnet, som reagerer, skal ikke laves om, men ændringer i jeres relationer og samspil kan løsne op, så familiedynamikken reetableres.

 

Skal børnene med?

Jeg anbefaler at børnene deltager uanset alder. Børn kan have noget vigtigt at bidrage med i forhold til jeres families samspil og dynamik. For barnet kan det at være til stede og høre jer tale, kan opleves som befriende for det enkelte barn. På den måde fjernes det usynlige ansvar barnet måske har påtaget sig. Børn fornemmer jeres sindsstemninger og forsøger at finde sammenhæng og forståelse. Hvis de ikke får hjælp til at finde en sammenhæng og forståelse kan det ske, at barnet render ud i følelsesmæssig kaos og føler sig forkert. 

Det er vigtigt at sige, at det som udgangspunkt er en samtale mellem voksne. Børn har mulighed for at deltage i samtalen, hvis de tager initiativ til det. Til mindre børn har jeg sørget for lidt legetøj og tegneredskaber, som de efter behov kan gå til og fra i løbet af samtalen. I er selvfølgelig også velkomne til at medbringe yndlingslegetøjet hjemmefra. Ligeledes vil det være muligt at amme og give flaske helt som passer til jeres familie.
Der er rum og tid til jer.

 

Forældresamtaler

I nogle tilfælde anbefaler jeg, at familieterapien starter med jer som par uden børn især hvis konfliktniveauet er højt mellem jer. Samtalen tager da udgangspunkt i jeres konkrete situation, udfordringer, håb, ønsker og længsler. De problemstillinger I kommer med kan strække sig fra hverdagskonflikter til større kriser. Fra uenighed om opdragelse til kriser som sygdom eller skilsmisse.
Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale om familieterapi mon er noget for jer.

 

“Forløbet hos Tania hjalp os til at få kigget på og styrket relationen mellem os som par. Vi kom, da vi havde problemer med at vores søn bed og slog sin lillesøster. Vi fandt ud af, at vi havde bevæget os væk fra hinanden, som par og det påvirkede stemningen hos os. Vi har genfundet tætheden igen, vi er blevet bedre til at anerkende hiannden og vores børn og det har givet hele familien ro.”

Cecilie, mor til to

SESSION OVER TELEFON/zoom eller et hjemmebesøg

Bor vi langt fra hinanden eller foretrækker I at mødes online tilbyder jeg sessioner over Zoom. Det kan også være at du som nybagt mor eller småbørnsforældre foretrækker at mødes hjemme. Hjemmebesøg kan ikke bookes online, men kontakt mig gerne, såfremt I ønsker et hjemmebesøg.