Gorm Laursen
Autoriseret Osteopat & fysioterapeut

Mit navn er Gorm Laursen og jeg er uddannet Osteopat via IAO i Belgien. Jeg har været praktiserende fysioterapeut i flere år, og er tidligere soldat, med en udsendelse til Afghanistan i 2008.

Gennem årene og efterhånden, som jeg har videreuddannet mig, bliver det tydeligere for mig, hvordan kroppen hænger sammen som en helhed. En gammel skade i knæet kan over tid give sig til kende ved skuldersmerter, og en forstuvet ankel kan flere år efter give bækkensmerter. Dette detektivarbejde er min drivkraft, og min passion ligger i at finde ud af, hvad løsningen på dine smerter er. Jeg har brugt mange år ved briksen, og når du har fåeten forståelse for de smerter, som du går med, samt hvad den manuelle terapi kan gøre for dig, kan vi fjerne dine smerter sammen. Som osteopat-studerende trækker jeg på mange forskellige tråde når vi skal have fundet en løsning på dine smerter.

I det private, er jeg far til fire dejlige børn, og nyder fritiden derhjemme. Jeg bruger min fritid på at løbe, og styrketræne og holde mig frisk, så der en dag forhåbentlig er energi til børnebørnene.

Læs mere om Osteopati her

Gorm Laursen - Osteopat-Bro Terapi-terapi i roskilde

Osteopati

Gorm Laursen - Osteopat-Bro Terapi-terapi i roskilde

Manuel Terapi

Gorm Laursen - Osteopat-Bro Terapi-terapi i roskilde

Om Gorm Laursen

Som autoriseret inden for osteopati er Gorm Laursens primære fokus rettet mod at arbejde med mennesker og deres komplekse smerteproblematikker. Med næsten otte års erfaring inden for området er det tydeligt for Gorm Laursen, at smerter udgør en sammensat udfordring, der kræver en holistisk tilgang.

Når en person henvender sig med skuldersmerter eller rygsmerter, er det ikke blot selve skulderen eller ryggen, der er berørt. Det er individet som helhed, der oplever smerten, og det er denne helhedsorienterede tilgang, der er centrum for min behandling. Ved behandlingsbordet er det afgørende for Gorm Laursen at involvere hele mennesket, således at behandlingen ikke kun er symptomorienteret, men også personcentreret.

I Gorms tilgang til behandling trækker han på sin omfattende erfaring fra praksisverdenen. Der, hvor det giver mest mening for Gorm at sætte ind, er mod individets vaner. Vaner i relation til langvarige smerter kan udgøre op til 85 procent af vores daglige liv. Derfor anser Gorm det som afgørende at adressere disse “dårlige vaner” og at formidle, hvordan man selv kan arbejde på at bryde dem. Dette kan indbefatte specifikke øvelser, ændringer i daglige rutiner eller en forklaring på smerternes natur og årsager.

Behandlingen stræber efter at være meningsfuld for den enkelte klient og er skræddersyet til at imødekomme deres unikke behov. Ved at forstå klientens daglige vaner og adfærdsmønstre kan jeg målrette behandlingen og give klienten redskaber til at ændre uhensigtsmæssige vaner. Dette inkluderer at guide dem gennem specifikke øvelser, implementere nye rutiner eller levere relevant viden om smerternes komplekse natur.

Der er en afgørende erkendelse af, at smerter ikke blot er fysiske symptomer, men en manifestation af komplekse interaktioner mellem krop, sind og livsstil. Derfor er det nødvendigt at inddrage klienten som en aktiv deltager i deres egen helingsproces. Dette indebærer ikke kun at tilbyde lindring for øjeblikkelig smerteforståelse, men også at give klienten redskaber og forståelse til at håndtere smerter på lang sigt.

En central del af Gorm Laursens tilgang er at identificere og forstå de vaner, der kan bidrage til smerteoplevelsen. Det kan være gentagne bevægelsesmønstre, dårlige arbejdsstillinger eller endda psykologiske reaktioner på stress. Gennem en dybdegående dialog og observation arbejder han tæt sammen med klienten for at kortlægge disse vaner og skabe bevidsthed om deres indvirkning på smerter og helbred.

En integreret del af behandlingen er også at opmuntre klienten til at tage ejerskab over deres egen sundhed. Dette indebærer at motivere dem til at deltage aktivt i terapeutiske øvelser, implementere sunde vaner og integrere positive ændringer i deres daglige liv. Empowerment er nøglen til en effektiv terapeutisk proces, hvor klienten ikke blot modtager behandling, men også bliver en medskaber af deres egen helbredelse.

Ved at rette fokus mod klientens daglige vaner og adfærdsmønstre skaber vi ikke kun en forståelse for smerternes rødder, men vi giver også klienten redskaber til at foretage positive ændringer. Dette kan inkludere simple tilpasninger i arbejdsmiljøet, regelmæssig motion eller indførelse af mindfulness-praksis for at håndtere stress.

Det er afgørende at anerkende, at selvom terapeutisk intervention kan levere øjeblikkelig lindring, er langsigtede ændringer ofte nødvendige for at opnå vedvarende trivsel. Gennem en kombination af manuel terapi, uddannelse og støtte skaber vi ikke kun en midlertidig afhjælpning af symptomer, men arbejder også mod at adressere og transformere de underliggende årsager til smerte.

Afslutningsvis stræber Gorm Laursen, som osteopat, efter at formidle en holistisk tilgang til helbredelse, hvor klienten ses som en integreret enhed af krop, sind og livsstil. Denne tilgang går ud over blot at behandle symptomer og sigter mod at forstå og påvirke de dybere rødder af smerter og ubehag. Gennem en kombination af manuelle teknikker, individuelt tilpassede øvelser og støtte skaber jeg en terapeutisk oplevelse, der ikke kun lindrer øjeblikkeligt, men også arbejder på at skabe vedvarende forbedringer og fremme en overordnet følelse af trivsel.

Book tid til behandling her