Vision og værdier

Broterapi er blevet til i ønsket om at skabe en familieklinik, hvor vi tilbyder en samlet pakke for krop og sjæl. I en verden, hvor livet drøner derudad og tiden til fordybelse bliver mindre, kan det være svært at nå at mærke sig selv. Derfor bygger Broterapi på grundværdierne nærvær og balance.

At bygge bro mellem mennesker betyder, at der dannes en forbindelse – en tæt relation mellem to eller flere personer. En bro kan også dannes indvendigt mellem psyke og krop. Mange af os er ofte oppe i hovedet, hvor vi har svært ved at slippe tankerne. Ved at søge ned i kroppen og forene krop og sind, bliver det lettere at mærke og fornemme vores grænser og følelser. Når vi er lydhøre overfor disse kropslige sensationer, kan de bruges som navigatorer i livet og hjælpe os til at skabe bedre balance. Et godt fundament skaber en stærk bro. Er broen ustabil kan den nemt gå i stykker. Derfor kan det være nødvendigt at søge hjælp udefra, blive holdt og støttet for at gøre fundamentet stærkt.

Få en snak med os

Det er med hænderne vi holder og rækker ud mod omverdenen eller trøster vores nærmeste. Med vores hænder skaber og modtager vi kontakt med andre mennesker og skaber forbindelse.
I Broterapi bruger vi vores hænder i vores terapisessioner og lindrer ubehag eller smerter. Vores ønske er at hjælpe dig til at opnå en bedre balance og et bedre flow mellem krop og sind.

Tankerne bag Logoet
Siden jeg var ganske lille, har jeg været fascineret af menneskers måder at agere på i relation med andre. Vi er et produkt af vores relationer på godt og ondt. Helt fra vi er spædbørn, er vi afhængige af vores forældre eller andre primære omsorgspersoner, der kan give os kærlighed, varme, trøst og opfylde vores basale fysiske behov. Den tidlige kontakt har stor betydning for dannelsen af vores personlighed og udvikling videre i livet. Den har betydning for, hvordan vi opfatter os selv og andre mennesker, om vi møder andre mennesker med åbent sind eller om vi er utrygge og har svært ved at komme andre mennesker nær. Mit logo er lavet af Elena Pecci. Det repræsenterer kærlighed, samhørighed og relationen mellem mennesker. Formen er inspireret af en livmoder, da det er herfra vores livsrejse begynder. Velkommen til.

– Tania Bro