Supervision

Supervision betyder ’oversyn’. Med andre ord er det en samtale, som handler om at skabe et overblik over det, du oplever som problematisk i dit arbejde. Udgangspunktet er dine personlige reaktioner på de faglige eller relationelle problemstillinger. Min rolle som supervisor er ikke at komme med løsninger, men at hjælpe dig med at skaffe dig et præcist, detaljeret og konkret billede af problemets forskellige aspekter.

Supervision er kendetegnet ved:

At være støttende og udviklende

At have den faglige udvikling som mål

At inddrage de faglige og personlige ressourcer

At være procesorienteret

Få en snak med os

Supervision er for dig, der føler dig:

Drænet for energi i slutningen af en arbejdsdag

Udbrændt

Ikke føler dig som en del af fællesskabet

Overbebyrdet

Utilstrækkelig

Supervision med Systemisk Teori og Narrativ Tilgang: En Indbydende Mulighed for Professionel Udvikling

Jeg praktiserer supervision baseret på systemisk teori, beriget med indsigt fra andre psykologiske teorier. Min tilgang er særligt inspireret af det narrative aspekt, hvor dialog og fortælling bliver redskaber til at afdække og forstå de problematikker, du føler dig fastlåst i. Gennem konstruktiv samtale og mine udforskende og støttende spørgsmål får du mulighed for at opdage og forstå udfordrende temaer, der opstår i dine interaktioner med andre – om det er patienter, klienter, kollegaer, ansatte eller ledere.

At deltage  åbner døren til at bryde med gamle mønstre og opdage nye udviklingsmuligheder, primært inden for din faglige rolle og sekundært i dit personlige liv.

For Hvem er Supervision Relevant?

Det er særligt gavnligt for enkeltpersoner, der dagligt har betydelig kontakt og ansvar for andre. Dette inkluderer typisk fagfolk inden for sundhedssektoren, undervisnings- eller uddannelsesområdet samt dem med ledelsesansvar. Uanset din faglige baggrund er fællesnævneren, at du dagligt investerer dig følelsesmæssigt i relationer med andre. For at klare de komplekse faglige og personlige udfordringer er der behov for et dedikeret rum for refleksion. Valget mellem individuel supervision eller gruppesupervision afhænger af, hvad du føler dig mest tryg ved.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefonnummer 42669969 for en uforpligtende samtale. Jeg er her for at hjælpe dig med at udforske fordelene ved supervision og skabe et rum, hvor din professionelle og personlige udvikling kan trives.

 

Supervision terapi om arbejdsforhold. Bro terapi, tania bro

Udvikling, Refleksion og Professionel Vækst

Supervision er ikke blot en del af arbejdslivet; det er en katalysator for professionel vækst og udvikling. Her kan du læse om betydningen og dens mange fordele og hvordan det kan være afgørende for en organisations og enkeltpersons succes.

Hvad er Supervision?

Det er en struktureret proces, hvor en erfaren og kvalificeret supervisor faciliterer refleksion, læring og udvikling for enkeltpersoner eller grupper. Dette sker ofte inden for professionelle miljøer som sundhedsvæsenet, uddannelsessektoren, socialt arbejde og erhvervslivet. Formålet er at støtte og styrke den professionelle praksis og fremme trivsel på arbejdspladsen.

Læs også om supervision for ledere

Fordele ved Supervision:

  • Refleksion og Selvindsigt: Det giver mulighed for en dybdegående refleksion over professionelle udfordringer og beslutninger. Dette fremmer selvindsigt og øget bevidsthed om ens egne værdier og handlinger.
  • Forbedret Professionel Praksis: Ved at diskutere konkrete situationer eller dilemmaer med en supervisor kan den professionelle udvikle strategier til forbedring af deres praksis. Dette fører ofte til en mere effektiv og etisk arbejdsgang.
  • Reduktion af Stress og Overbelastning: Det giver en tryg plads til at dele arbejdsmæssige udfordringer og følelsesmæssige belastninger. Dette kan reducere stressniveauer og forhindre, at professionelle føler sig overvældede.
  • Fremme af Teamarbejde: Grupper kan styrke relationerne mellem teammedlemmer og forbedre samarbejdet. Dette er afgørende for organisationens samlede effektivitet.
  • Karriereudvikling: Fagfolk kan identificere deres styrker og svagheder samt opstille mål for deres karriereudvikling. Dette kan bidrage til at fastholde talentfulde medarbejdere.

Typer af Supervision:

  • Klinisk: Anvendes ofte inden for sundheds- og socialsektoren og fokuserer på at forbedre kliniske færdigheder og beslutningstagning.
  • Pædagogisk: Almindelig inden for uddannelsessektoren og sigter mod at styrke undervisningspraksis og elevresultater.
  • Organisatorisk: Fokuserer på at forbedre teamdynamik, kommunikation og effektivitet inden for organisationer.
  • Gruppesupervision: Involverer flere deltagere og er velegnet til teamudvikling og konflikthåndtering.