Gruppesupervision

Gruppesupervision er et fagligt udviklende samarbejde mellem superviser og supervisander. Det kan være alt fra samtale, til supervision af jeres konkrete praksis. Det kan også være supervision på en specifik opgave, på konkrete problemer i sager, der virker fastlåste eller gensidig sparring. Et gruppesupervisionsforløb tilpasses altid din arbejdsplads udfra behov og mulige udfordringer.

Supervision

Supervision betyder ’oversyn’. Med andre ord er det en samtale, som handler om at skabe et overblik over det, du oplever som problematisk i dit arbejde. Udgangspunktet er dine personlige reaktioner på de faglige eller relationelle problemstillinger. Min rolle som supervisor er ikke at komme med løsninger, men at hjælpe dig med at skaffe dig et præcist, detaljeret og konkret billede af problemets forskellige aspekter.

Ledelsessupervision

Ledelsessupervision tager udgangspunkt i ledelsesmæssige udfordringer. Du får afstand til dit travle arbejdsliv og får mulighed for at se dig selv og din virksomhed udefra. Du opnår et større overblik over, hvad der kan begrænse dig eller holde dig tilbage. Når du får en større selvindsigt, får du ny energi og styrker dine kompetencer som leder.

Formålet med supervision er at støtte jer i jeres arbejdsdag og skabe et refleksivt udviklingsrum i jeres personalegruppe. I får:

Mulighed for at drage nytte af hinandens potentialer

Vidensdele på tværs

Optimere den faglige kommunikation

Flere løsnings- og handlemuligheder i svære situationer

Få en snak med os

For dig som deltager i gruppesupervision

Når du deltager i gruppesupervision får du lejlighed til at sparre med dine kollegaer, og kan bringe forskellige emner og problemstillinger op i et fælles forum. I stedet for at gå rundt alene med dine bekymringer og udfordringer, får du i gruppesupervision mulighed for at dele alt lige fra personale- og organiseringsspørgsmål til den svære samtale og andre konfliktfyldte situationer. Gruppesupervision er en ventil og et fortroligt rum, hvor du kan udvikle dig sammen med dine kolleger på en anerkendende og professionel måde.
Bonus er ofte bedre trivsel og et trygt arbejdsmiljø. Vi tager også hånd om kompleksiteten mellem arbejds- og privatliv, så I ikke går hjem med en byrde alene. Ved at gå i supervision kan du forebygge stress og udbrændthed.

 

Hvem har glæde af gruppesupervision?

Supervision er for jer, der til daglig har stor kontakt og ansvar for andre mennesker:

• I er en arbejdsplads, hvor I tænker kompetenceudvikling i forlængelse af jeres faglige arbejde. I har måske været ramt af dårlige trivselsmålinger eller mange sygemeldinger. Det kan også være, I har haft mange nye implementeringsprocesser, som har skabt uro i personalegruppen. Gennem gruppesupervision får I kontinuerlig sparring og vejledning på det fagpersonlige niveau.

• Ledelsesgrupper hvor supervision kan afdække hæmmende overbevisninger og problemer og styre jeres organisation mod det ønskede mål hurtigere og mere effektivt end ellers.

 

Hvordan foregår supervision?

Supervision foregår i grupper af maks. 6-8 personer og har en varighed på ca. 2 timer pr. gang. Det kan for eksempel finde sted 1-2 gange om måneden. Supervisionsprocessen bliver tilrettelagt udfra jeres behov og ønsker. Der bliver altid skabt plads til at arbejde med jeres arbejdsrelaterede frustrationer, som kan være vanskelige i det daglige med jeres borger- eller klientgruppe.

Gruppesupervision på arbejdspladsen
Kontakt mig for at iværksætte en aftale om gruppesupervision på din arbejdsplads. I kan også bruge supervision til en personale- eller temadag, hvor der er fokus på et emne eller tema, der er særligt vigtigt for jer at arbejde med.

Gruppesupervision for psykoterapeuter
Jeg starter indimellem gruppesupervisionsforløb op målrettet psykoterapeuter med forskellige temaer i spil. Hvis du vil skrives op til et af mine gruppesupervisionsforløb så kontakt mig gerne på mail.