Hvad er tillid i parforholdet?

Tillid i parforholdet er at turde stole på hinanden. Tillid i parforholdet bygger på omsorg, loyalitet, ærlighed, empati og kærlig støtte.  Vi opbygger tillid i parforholdet, når vi gør os positive erfaringer med, at den anden er der for os, når det gælder. Vi opbygger tillid, når der er overensstemmelse mellem ord og handling.

Fra naturens side er vi tilknytningsvæsner, dvs. at vi har evnen til at skabe tillid, tryghed og følelsesmæssig relation til andre mennesker med mindre det bliver brudt eller ødelagt.

Hvad er godt at vide om tillid i parforholdet?

Tillid i parforholdet er en foranderlig størrelse, dvs. den kan variere. Tillid i parforholdet er ikke et enten er den der ellers er den der ikke. Her præsenteres du får min egen tillidsskala. Hjertet symboliserer, hvor tilliden er højest. 100 procent er meget høj tillid og 0 er ingen tillid. At anvende tillidsskalaen, når et tillidsbrud, har fundet sted giver et mere nuanceret billede og kan gøre det nemmere at se en progression i tillid i parforholdet efter et tillidsbrud. Min erfaring viser, at den også kan være med til at udtrykke, graden af tillidsbruddet betydning for den forurettede part.

Hvorfor er tillidsbrud uundgåeligt?

De fleste har oplevet en grad af tillidsbrud i løbet af deres liv også i parforholdet. Det er nærmest uundgåeligt ikke at have oplevet, en følelse af skuffelse eller svigt på et tidspunkt i et parforhold. Tillidsbrud i parforholdet sker fordi vi er ganske almindelige mennesker, som begår fejl. Vi kommer til at såre hinanden. Det er dog sjældent vores intention, men det er, hvad der ofte kan ske i et parforhold.

Når vi dummer os, kan vi rammes af skam, hvilket har det formål, at vi lærer noget nyt af vores fejl. Vi føler os skyldige i vores partners ulykkelige følelser, så vi undskylder på det dybeste. Når vi mærker vores partners sårede følelser er det et udtryk for empati. Vi udvikler os som mennesker, bliver klogere på os selv og vores følelser. Det er en del af livet.

Hvad er et tillidsbrud?

Et tillidsbrud i parforholdet finder sted, når en adfærd eller manglende adfærd fører til, at den forurettede reagerer emotionelt.

Tillidsbrud, kan deles i to overordnede kategorier:

 1. Hverdagstillid: Kan jeg regne med dig i dagligdagen?:
 • Identitetstyveri: f.eks. bruge NemID, oprette lån i partners navn osv.
 • Økonomi – ikke betale regninger eller et overforbrug.
 • Aftaler, løfter, som ikke overholdes
 • En bestemt type adfærd, man har lovet at ændre, uden at holde det.
 • Ord og ingen handling
 • Lover at ændre adfærd og ikke holde det
 • Løgne sige et og gøre noget andet.
 • Lyve under dække af at passe på sin partner (det kan kun være for at passe på den, der lyver)
 • Aftaler, der ikke overholdes (det kan være alt fra indkøb til afhentning i daginstitution)
 • Se partners telefon igennem
 • Stoffer og alkohol (løgn om forbruget)
 • Gambling
 • Slettede beskeder
 • Dobbeltvalg (at træffe selvstændige beslutninger, som også involvere den anden part – uden dennes samtykke)
 • Pornoafhængighed

 

 1. Eksistentiel tillid i parforholdet: Kan jeg regne med, at du holder de løfter, som du har givet mig, da vi valgte at skabe et liv sammen?
 • Fysisk utroskab.
 • Længevarende affærer
 • Skjulte venskaber
 • Løgne om, hvem tiden tilbringes med
 • Fortælle hinandens dybeste hemmeligheder til andre
 • Emotionel utroskab – Det kan være ikke at dele, sine længsler og behob med sin partner eller at dele følelser og tanker med andre end sin partner.
 • Micro-cheating: Digital utroskab, skrive og sende intime billeder til andre. Liker og kommenterer på opslag fra modsatte køn, længerevarende korrespondancer på SOME.
 • Mental utroskab, gemmer private billeder af andre.
 • Fysisk vold
 • Blive forladt og taget tilbage
 • Psykisk vold
 • Silent treatment (at blive ignoreret)
 • Gaslightning (bevidst handling, usandhed, løgn for at forvirre den anden og ikke bliver røbet – partneren tivler på sig selv)
 • Digital tillidsbrud (sende intime billeder til venner eller på nettet uden samtykke)

 

Eksemplerne jeg kommer med er ikke fyldestgørende, det er for at konkretisere, hvad der kan bryde tillid i parforholdet og skabe utryghed i parforholdet. Jeg har altid stor respekt for, at du mærker, hvad du gør.

Fælles for begge former for tillid i parforholdet er, at de aftaler, vi har indgået gennem tiden er skabt i tiltro og kærlighed til den anden. Derfor gør det ondt, når de ikke overholdes.

Vores parforhold kan bedre holde til, at hverdagstilliden bliver brudt. Det er stadig ikke rart, men vi kan nemmere øge tilliden igen, medmindre, den brydes igen og igen og igen. Gentagende brud på hverdagstilliden skaber en utroværdighed i adfærden, som sætter skår i tilliden. Summen af alle disse små hændelser, ender med at bygge en fornemmelse op af, at din partner ikke er til at stole på. Gentagende tillidsbrud i hverdagstilliden skaber den samme utryghed, som hvis den eksistentielle tillid i parforholdet brydes.

Hvis den eksistentielle tillid i parforholdet bliver brudt én gang, så rammer krisen og tilliden rammer et absolut lavpunkt, den ryger i nul på tillidsskalaen. Den eksistentielle tillid i parforholdet hænger sammen med vores grundlæggende tilknytning og vores måde at være i verden på. Den handler om vores grundlæggende værdier som mennesker. Når vi indgår i en kærlighedsrelation, deler vi vores sårbarhed med vores partner i håb om, at de vil passe på den og ikke forårsage smerte. Når den eksistentielle tillid bliver brudt ændres vores måde at være i verden på og vi får aldrig det tilbage, vi troede på.

Der er ingen tvivl om, at tillidsbrud i parforholdet har dybtliggende konsekvenser for begge implicerede parter i parforholdet. Det er en lang og tidskrævende proces, at øge tilliden igen. Skal man forblive sammen i parforholdet, kræver det en udvikling, for I er ikke længere dem I troede I var. Med andre ord, skal du lære din partner og dig selv at kende på ny. Uanset årsagen til tillidsbruddet er det muligt at genvinde tilliden i jeres forhold, men det kræver et aktivt ønske og arbejde fra jer begge.

Fortidens skygger spiller en central rolle

Når vi begynder at tale om at genetablere kontakt efter et tillidsbrud, er det først og fremmest vigtigt at huske, at det sjældent er intentionen eller ønsket med tillidsbruddet, at såre partneren.

Der er altid to vinkler og to livshistorier, der spiller ind. Fortidens skygger betyder noget for, hvor vores grænse går ift. tillid i parforholdet. Hvis du er trygt tilknyttet betyder brud på hverdagstilliden måske ikke ligeså meget. Hvis man i sin barndom er vokset op med utryg tilknytning, kan det have konsekvenser for, hvordan vi reagerer. Hvis du vokser op med uforudsigelighed, vil det være svært ikke at reagere, når aftaler ikke overholdes.

Tidligere erfaringer med svigt kan påvirke virkelighedsbilledet og gøre en mere på vagt. Måske har du i voksenlivet været udsat for tillidsbrud i et tidligere forhold? Det kan bl.a. vise sig i form af jalousi og mistro. Her kan det være svært at have 100 procent tillid til hinanden, da du allerede har taget et forbehold fra fortiden med ind i dit nuværende forhold. Vores nervesystem husker og koder tidligere begivenheder, altså noget, der minder om med en bestemt følelse af eksempelvis svigt.

Det er vigtigt her at bemærke, at selvom fortiden spiller ind finder et tillidsbrud sted, når den forurettede oplever det, som et tillidsbrud. Tillidsbruddet skal tages alvorligt også selvom partneren ikke kan se alvoren i det. Her forudsætter det, at såret heles i fællesskab.

Ligeledes har fortiden også en betydning for den tillidsbrydende part. F. eks kan gentagende løgne, hænge sammen med en meget kontrollerende opvækst med begrænset personlig frihed. Dermed har løgne været den nemmeste måde at klare sig igennem opvæksten og det tager du så med ind i et nyt forhold. Et eksempel kan være kan være, at man modtager en upassende sms, som man skynder sig at slette, fordi man ved, at ens partner, vil blive ked af det bagefter og en mulig konflikt vil fortsætte flere dage. Derved kan det i øjeblikket være den nemmeste løsning at slette den sms.

Det kan også være, du er vokset op i et hjem, hvor der ikke er plads til dine behov og følelser. Du har simpelthen ikke et sprog og en positiv erfaring med at kommunikere med dine forældre. Dermed bliver det svært at mærke, tage ansvar for egne følelser og formidle dem til din partner. Det kan komme til udtryk ved undladelsesadfærd, da du ubevidst selv fortsætter den begrænsende tilgang du er vokset op i ved at tillægge din partner disse egenskaber.

Så du afholder dig f.eks. fra at tage til den firmafest, på tur med weekendtur med vennerne, fordi du tror, det vil skabe konflikt i flere dage. Så kan det i momentet være den nemmeste løsning at undlade at tage afsted. Resultatet bliver som regel negativt på den lange bane, da du netop ikke er tro mod hverken dig selv eller din partner. Du vælger i stedet at få dine behov og længsler tilfredsstillet udefra, da det er den den hurtige og skjulte udvej.

Genetablering af tillid i parforholdet

Efter et tillidsbrud, er det vigtigt, at der arbejdes effektivt på at få tilliden til at stige. Tiden læger ikke alle sår. Uanset om det sker i parterapi eller internt i parforholdet, skal der en form for forløsning til. Det kommer ofte gennem en dybere forståelse for hinanden.

Her er 5 nødvendige punkter for at tillid i parforholdet kan genopbygges:

 1. Dialog – Det er vigtigt at I kan tale om svigtet/hændelsen.
 2. Din partner tager ansvar for den følelsesmæssige smerte tillidsbruddet har forvoldt. Gerne så den forurettede part mærker det følelsesmæssigt.
 3. Finde årsag og negative mønstre fra fortiden, så I sammen kan forebygge det ikke sker igen.
 4. Ærlig og oprigtig omsorg fra den tillidsbrydende part.
 5. Tydelig kommunikation om følelser og behov
 6. Villighed til at indgå i en længevarende genopbygning af tilliden i parforholdet. Tillidsopbygning tager tid – meget lang tid. Den opbygges ikke af sig selv, men ved at I går i proces om følelser og behov.

 

Refleksioner og spørgsmål I kan stille jer selv og hinanden?

Den tillidsbrydende part

 • Hvad vil det for mig sige, at være et tillidsfuldt menneske?
 • Personlig integritet – er jeg mine ord? Kan min partner læne sig tilbage og vide, at jeg overholder det jeg siger?
 • Hvordan kan vi arbejde på, at jeg kan vise dig, jeg er til at stole på?
 • Hvordan kan jeg gøre det bedre?
 • Hvordan kan jeg forpligte mig til ikke at bryde tilliden igen?
 • Hvad kan planen være for at undgå samme fejl – hvad kan jeg forpligte mig til?
 • Kan man regne med det jeg siger?
 • Får jeg lovet for meget ift. hvad jeg kan holde og i så fald, hvad handler det om for mig?

Den forurettede part

 • Hvad er det i min partners adfærd, der kan trigge min usikkerhed og hvad har jeg brug for i situationen?
 • Hvad gør min partner, når jeg føler tillid?
 • Hvad kan min partner fremadrettet gøre, så jeg gradvist får opbygget tillid i parforholdet igen.
 • Hvilke klare rammer har jeg brug for, for at føle mig tryg (eks. Punktlighed med aftaler, at der informeres om ændringer i aftaler)?
 • Hvad mangler jeg at italesætte – egne behov eller følelser?
 • Hvad har jeg brug for, så jeg kan føle mig tryg igen?
 • Hvad har du fået tillidsbruddet til at betyde om dig? (Rigtig mange for svigtet/ tillidsbruddet til at handle om én selv – så kære du, det handler ikke om dig!)

 

Kunsten at skabe tillid i parforholdet

 1. KOMMUNIKÉR OFTE, PRÆCIST OG UBESVÆRET.
 2. VÆR ÆRLIG, OM DINE FØLELSER OG BEHOV
 3. VÆR INTERESSERET OG SPØRG NYSGERRIGT IND TIL DIN PARTNER (VI KENDER IKKE SVARENE PÅ FORHÅND)
 4. STØT OP OM DIN PARTNERS BESLUTNINGER, OG TAG DEL I OVERVEJELSERNE.
 5. OVERHOLD DE AFTALER I HAR INDGÅET.

 

Tillidsbruddet vil altid være en del af historien

Tillidsbrud bliver en del af forholdets historie og eksisterer i begge parter, som skal finde hver sin måde at håndtere det på. Det forsvinder ikke. I processen mod at genetablere tilliden er det vigtigt at have tålmodighed og forståelse for den forurettede part. En undskyldning er lang fra nok.  Den tillidsbrydende part skal vise ”du kan have tillid til mig”.

Hvis I begge helt oprigtigt ønsker, at genopbygge tilliden og er villige til at lægge en indsats i en lang periode, så kommer tillid i parforholdet til at stige igen.

Søg professionel hjælp, når I har mistet tilliden til hinanden.

Hvis du og din partner føler I kæmper for at genvinde tilliden i jeres forhold, er det nødvendigt at opsøge en psykoterapeut, der kan hjælpe jer med en dybere forståelse for jer selv og hinanden. I parterapien får I mulighed for at lære nye måder at kommunikere med hinanden på, hvilket i sidste ende kan være med til at få tilliden til at stige i jeres forhold.

Læs mere om Tania her

Book tid til Terapi her